What's in a name?

Rouwexpert, rouwcoach, rouwcounselor of verlieskundige

What's in a name?

 

Waar het wat mij betreft over gaat, is dat je:

- veranderingen en het verlies wat daarmee gepaard gaat kunt (h)erkennen

- de impact van verlies durft te verkennen

- ruimte kunt geven aan emoties

- kunt ondersteunen in het creëren van een nieuw perspectief door onder andere samen betekenis te geven aan dat wat was en dat wat komt

Ik zelf pas de kennis die ik in 2017 op deed in de opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies veelvuldig toe in mijn praktijk als supervisor, coach en (team)trainer. En hoewel de naam van de opleiding doet vermoeden dat de focus op verlies en rouw ligt, gaat het wat mij betreft nog meer over verbinding of juist het ontbreken van verbinding.

Als het bijvoorbeeld gaat om een team van hulpverleners of zorgprofessionals waarin de verbinding met elkaar ontbreekt, is het niet gek dat kwetsbaar opstellen of kritisch reflecteren op eigen gedrag en handelen te spannend wordt. Het gevolg daarvan is dat leren en ontwikkelen als team vertraagt of zelfs stagneert. Mogelijk valt dat niet eens zo op wanneer alles blijft zoals het is, maar wanneer er dan ook nog eens iets gebeurd wat veel impact heeft op teamleden, bijvoorbeeld een incident op de werkplek, ziekte of overlijden van een cliënt o.i.d. of de organisatie zet een verandering in (verhuizing, reorganisatie, invoeren van een nieuwe methodiek of andere innovaties) dan weten mensen elkaar niet te vinden en kunnen ze hetgeen wat gaande is niet samen dragen. Dit met alle gevolgen van dien van voor henzelf, cliënten en de organisatie. Zonder verbinding zijn er steeds minder redenen om te blijven; het uiteenvallen van teams tijdens of na een crisis of verandering is dan ook niet uitzonderlijk.

Wat ik doe met groepen en teams gaat over 'op verhaal komen'. Ik nodig uit om op een rij te zetten wat er gebeurd is en hoe mensen dat ervaren. Wat ik hierbij belangrijk vind is om ruimte te geven aan alle teamleden zodat alle perspectieven aan bod komen en alles wat er is op tafel kan komen. Het lukt mij in veel gevallen om een sfeer te creëren waarin ruimte is om te bespreken wat vaak al heel lang niet besproken of geuit is. Hiermee help ik teams om de verbroken verbinding of de verwijdering die ontstaan is, weer te herstellen. Tijdens bijeenkomsten die ik begeleid ontmoeten mensen elkaar weer. Door te luisteren naar elkaars verhaal krijgen mensen inzicht in het verhaal van de ander. Vaak zorgt dit voor meer begrip, mildheid en compassie naar elkaar waardoor er weer ruimte ontstaat voor ‘samen’  en voor groei.

Inspirerende groet van Jill

Close

50% Complete

Twee stappen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.