Begeleiding

Coaching, Supervisie en Intervisie van Professionals aan Professionals

 

Stel je vraag

Onze visie is dat achter een burnout of depressie vaak verborgen, niet-erkend verlies schuilt.

Verborgen verlies leidt – soms pas jaren later – tot ziekten, lichamelijke en psychische klachten, depressieve gevoelens, gedragsveranderingen en burnout.
 Wij begeleiden medewerkers en professionals die vastlopen door ingrijpende veranderingen zodat ze de regie weer in eigen hand kunnen nemen en effectiever kunnen functioneren.

Zorg voor jezelf is juist professioneel

In sommige fases van je leven kan het een hele klus zijn om het hoofd boven water te houden. Bijvoorbeeld omdat er ingrijpende veranderingen en verlies spelen in jouw leven: een scheiding, mantelzorg, verlies van gezondheid en ook verlies van je passie in het werk.

Wanneer je werkt met mensen die te maken krijgen met ingrijpende veranderingen en verlies, wordt er een behoorlijk beroep gedaan op onze eigen veerkracht. Er spelen vergelijkbare ervaringen als in een 'rouwproces', terwijl je ook 'normaal' en wellicht ook 'professioneel' wilt functioneren. Het is dan ook niet gek als je niet goed weet hoe je dit moet doen en zoekende bent. Ook kun je vastlopen in het herstellen van, of moeite hebben met het aanpassen van je leven na ingrijpende veranderingen.

Hierbij kunnen we ondersteunen. Met als direct doel dat je professioneel inzetbaar bent en blijft. Zeker binnen zorg- en onderwijs is dat niet alleen voor jezelf van belang maar ook van onschatbare waarde voor de (kwetsbare) mensen die jou zo hard nodig hebben.

Coaching

We bieden coachingstrajecten waarbij  ruimte is om stil te staan bij het verlies of de verandering en om te onderzoeken hoe jij daar mee omgaat.

Wanneer er sprake is van stagnerende rouw en/of trauma zijn er specialisten die jou kunnen begeleiden.

Tijdens een eerste, vrijblijvend, gesprek bekijken we samen met jou wat jouw vraag is en of een coachingstraject de juiste begeleidingsmethode is voor jou. 

Het aantal bijeenkomsten stellen we in overleg vast. Vaak zijn 5 sessies voldoende om weer steviger in je schoenen te staan.

Indien nodig behoort een gesprek met je werkgever voorafgaand aan het coachingstraject ook tot de mogelijkheden. Dit is wanneer de werkgever het traject betaald, in 90% van de gevallen is dit het geval.

Naast de coachingstrajecten waarbinnen alle ruimte is om stil te staan bij verlies of ingrijpende veranderingen en wij jou kunnen begeleiden in de rouwarbeid die je te verrichten hebt, bieden wij ook de mogelijkheid tot supervisie en intervisie  

Juist wanneer je een opleiding Verlieskunde gevolgd hebt en je ontzettend bewust bent van alle verliezen van de mensen waar jij mee werkt. En wanneer je actief aan de slag gaat met afscheid, verlies en rouw, kan het gebeuren dat er van alles in beweging komt. Dat mensen intens ‘geraakt’ worden of dat ze ‘ineens’ in een heftig rouwproces terechtkomen. Zowel degene die jij begeleidt als jijzelf kan daarvan schrikken. Het terugtrekken of teruggrijpen naar oude patronen of copingstrategieën is een reactie die wij veel zien. Daar is niks geks aan. Zo lang jij, als professional, dat kan zien en in verbinding kan blijven met zowel jezelf als degene waar je mee werkt, is er waarschijnlijk ruimte om te verduren wat er gebeurt en aan te blijven sluiten. Toch kunnen er ook situaties zijn waarbij jij, opgeleid en wel, met voldoende kennis, kunde en ervaring vanuit verlieskundig perspectief;

  •  het niet meer weet;
  •  vastloopt;
  •  zelf getriggerd wordt;
  •  of te maken hebt met een ingewikkelde casus die ook van alles met jou doet

 

Supervisie kan jou helpen in het vinden van antwoorden op de vragen die jij hebt met betrekking tot jouw werkpraktijk vanuit verlieskundig perspectief. In een eerste, wederom vrijblijvend, persoonlijk gesprek zullen we samen met jou onderzoeken of het antwoord op jouw vraag het best beantwoord kan worden door supervisie of dat er toch iets anders nodig is.

Individuele supervisie is een procesgerichte methode van begeleiden in het kader van deskundigheidsbevordering. Jouw concrete werkervaring nemen we als uitgangspunt en speelt een directe rol. Daarnaast staan het proces en het leren van jou als professional centraal. Binnen supervisie is ruimte om stil te staan bij beweegredenen van jouw persoonlijke functioneren en nodigen we je uit om het onderzoek met jezelf aan te gaan en om kritisch te reflecteren op je eigen gedrag en handelen.

Naast het vergroten van je vaardigheden en het verbeteren van je houding, werk je binnen supervisie vooral aan het vergroten van je bewustzijn in relatie tot je persoonlijk professioneel handelen. Supervisie is vooral geschikt voor professionals die:

  •  hun professionele identiteit willen ontwikkelen
  •  zich willen verdiepen in complexe(re) vraagstukken om meer inzicht te krijgen
  •  van binnenuit willen leren en er voor openstaan om te starten bij zichzelf
  •  zich er bewust van zijn dat hun persoonlijke (verborgen) verliezen een belangrijke rol spelen in het vastlopen in de begeleiding van anderen 

Een supervisietraject omvat minimaal 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Wanneer jij deze supervisie wilt  gebruiken voor je eigen registratie, is het belangrijk om dit vooraf aan te geven zodat we een LVSC geregistreerde supervisor aan jou kunnen koppelen.

 

Begeleide intervisie

Deze vorm van intervisie heeft betrekking op werkvragen, opgaven of casuïstiek en is een vorm van ‘peer-coaching’ wat letterlijk coaching door gelijken betekent. In ons geval betekent het dat we intervisie faciliteren voor een groep professionals die niet persé een overeenkomstig beroep hebben maar zich op één of andere manier wel bezighouden met thema’s gerelateerd aan verlieskunde.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos.

Als ingrijpende veranderingen je onderuit halen, als oud zeer je in de weg blijft staan, als een burnout om de hoek op je wacht of vooral als je het niet zover wilt laten komen, bel of mail dan.

Wil je ook begeleiding bij verlies en rouw?

Onze aanpak richt zich op verlies als achterliggende oorzaak van burnout, trauma’s, psychosomatische klachten en ongrijpbaar ziekteverzuim.

Neem contact op en stel je vraag