Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies 

Ik wil meer info

 

Verborgen Verlies

Verlies overkomt iedereen en komt op voor op alle levensgebieden: verlies van werk, gezondheid, relatie of toekomstverwachting. Rouwen doen we dus niet alleen bij een verlies bij de dood. Ontkenning van verlies en deze rouw veroorzaakt Verborgen Verlies. Niet erkend verlies leid - vaak pas jaren later- tot lichamelijke en psychische klachten, een burnout of een depressie.

Voor wie?

Onze post-HBO opleiding gaat over omgaan met verlies, rouw, veerkracht en herstel. Bedoeld voor mensen die van betekenis willen zijn bij verlies en rouw en zich vanuit hun eigen professionele en persoonlijke achtergrond willen specialiseren in het begeleiden van rouwprocessen zoals:

 • coaches, counselors, psychologen
 • mediators
 • professionals in de zorg, welzijn, onderwijs en hulpverlening
 • professionals op gebied van reintegratie, outplacement en HR.
 • POH medwerkers

Programma:

De opleiding is proces- ervaringsgericht en in hybride vorm. We werken vanuit de visie dat persoonlijke groei net zo belangrijk is als professionele groei. De inbreng van eigen ervaring is van wezenlijk belang, door naar je eigen rol te kijken, persoonlijke valkuilen en uitdagingen onder ogen te zien, kun je groeien in persoonlijk functioneren, professionaliteit en effectiviteit. 

Tijdens de opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar af. De opleiding is gebaseerd op de meest recente inzichten en opvattingen over begeleiding bij ingrijpende verandering, verlies, rouw en trauma. 

Methodieken die hierbij worden aangereikt zijn o.a.  systemisch werk, herstelgericht coachen, trauma em lichaamsgericht, mindfullness, Progressive Mental Alignment (PMA).

De aangeboden thema's zijn o.a.

 • verlies op alle levensgebieden
 • de transitie cirkel
 • impact van verlies en rouw bij levend verlies en verborgenverlies
 • signaleren van stagnaties in rouw en trauma
 • veerkracht bij rouw
 • helende werking van rituelen
 • zin en betekenisgeving bij rouw

Omvang training

De training bestaat uit 10 dagen live en (online) oefen sessies met collega deelnemers. Daarnaast krijgt iedere deelnemer 1 a 2 coachsessies van een coach/docent van de opleiding.

Data en andere praktische info 

We starten op 15 maart 2024 (met een tweedaagse ) een nieuwe groep, verdere praktische info kun u opvragen.

Ik wil graag meer info

Henny Aben 

Henny Aben is als founder van Verborgen Verlies de hoofdtrainer van dit programma. Er zullen ook andere trainers en deskundigen hun bijdrage aan dit programma leveren. 

Haar missie is om het niet erkende verlies van mensen te erkennen en betekenis te geven aan trauma's en de impact van ingrijpende gebeurtenissen. Deze missie kan zij niet alleen dragen en daarom is deze opleiding, zodat andere professionals deze missie in hun werk ook kunnen uitdragen.

 

 

Visie

In onze aanpak staat jouw eigen werksetting centraal. Je krijgt les van ervaren trainers uit de praktijk die allemaal bij het Centrum voor Verborgen Verlies hun opleiding hebben gevolgd. We geven je een stevige basis mee van recente en toegankelijk theoretische kaders in combinatie met praktische werkvormen. Je krijgt inzicht in de manier waarop je de opgedane kennis en nieuwe vaardigheden professioneel kunt integreren in je eigen werksituatie. Er is altijd aandacht voor persoonlijke en professionele groei, dat betekent dat persoonlijke verliezen ook aandacht krijgen. Want je brengt een ander zover als je zelf bent.

 

Ik meld me aan voor intakegesprek