Ons Verhaal

Het ontstaan 

Henny Aben en Mieke de Bruin zijn de grondleggers en de oorspronkelijke bezielers van het Centrum voor Verborgen Verlies.

In 2010 hebben zij als collega's samen de stap gezet om hun missie in de wereld te zetten. Een missie die voortkwam uit het feit dat beide niet gehoord en gezien werden in hun verdriet en rouw door diverse professionals. 

Samen ontwikkelden ze een eigen wijze van werken, gebaseerd op jarenlange ervaring zowel in het werk als docent, trainer en professional coach, maar juist ook door persoonlijke levenservaring. Het lef om juist als professional ook iets van jezelf te durven laten zien om taboes bespreekbaar te maken is hun grootste geheim van een succesvol bedrijf. 

De ontmoetingen met leermeesters, collega’s, cliënten en studenten heeft het aanbod van het centrum verrijkt.

In 2020 heeft Mieke afscheid genomen, maar de missie van ons blijft: Niet erkend verlies de erkenning bieden die het verdient en nodig heeft. Omdat ieder mens ertoe doet en recht heeft geluk en daarmee ook op verdriet.

 

Ons Team 

Laten we elkaar ontmoeten en contact maken, daarom stellen wij onszelf graag voor. Wij zijn allen vanuit onze professie en missie betrokken bij het Centrum voor Verborgen Verlies.

Henny Aben (1967)

Oprichter en eigenaar - Opleider - Coach - Spreker

Sommige mensen weten al heel vroeg wat ze willen worden. Toch zijn er maar weinig die hun droom op jonge leeftijd realiseren. Met onze manier van leven staan we vaak ver af van de idealen die we voor onszelf hebben. We raken onszelf vaak kwijt. Totdat we op een punt komen dat we het roer omgooien. Ik heb 2 keer op zo'n kruispunt van mijn leven dit gedaan. 

'Loss is a great motivator'

Ik heb geleerd dat rijkdom niets te maken heeft met materie. Het is iets wat je van binnen voelt. Dat je gelukkig kunt zijn met niets, of eigenlijk met alles wat er is. 

De confrontaties met mensen met vaak complexe en traumatische verlieservaringen en ook die van mijzelf zijn een levensles geweest en hebben ook geleid tot mijn levenswerk. Ik ben geraakt door kracht van kwetsbaarheid en de veerkracht van mensen.

Betekenis geven 

In mijn werk als hulpverlener, docent, Hr adviseur en coach heb ik altijd gewerkt met leer- en veranderingsprocessen.  Mijn missie is om het niet erkende verlies van mensen te erkennen en betekenis te  geven aan trauma's en de impact van ingrijpende gebeurtenissen. Omdat ik tientallen jaren werk met verlies en rouw is er een belangrijk besef: aan het eind van mijn leven wil ik geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. En dat betekent dat ik betekenisvol wil zijn als mens en in mijn werk. Ik geloof dat ieder mens gelukkig is als hij of zij betekenisvol kan zijn in dit leven. 

Miriam Hopmans (1974)

Trainer – (systemisch, mindfulness & compassie) Coach – Zorgmanager 
 
“In het leven krijgen we allemaal met verlies en rouw te maken, hoe fijn is het dan je het niet alleen hoeft te doen, Ubuntu”Miriam is bevlogen, leergierig, betrokken, enthousiast, en ook beschouwend, rustig en nabij. 
Nabij zijn, horen en voelen wat je verteld oprechte interesse voor jou als mens en dat wat jij meebrengt, dat is voor mij altijd het vertrekpunt in de ontmoeting met de ander. Ik weet uit eigen ervaring en uit de praktijk als coach en leidinggevende dat life-events je levenspad kruisen waardoor je soms (tijdelijk) flink in het duister rond kunt dolen. Verandering met als gevolg verlies zet soms je hele leven op zijn kop. Alles wat vanzelfsprekend was is totaal weggevaagd. Dat het eenzaam en angstig kan zijn en dat de wanhoop soms zo nabij kan zijn. Ondanks dat het voelt alsof je lamgeslagen bent geloof ik erin en vertrouw ik erop dat ieder mens eigen krachtbronnen bezit.
 
Het samen op zoek gaan en deze aanboren of opnieuw benutten kan bijdragen aan herstel en het leren leven met verlies.  Ik geloof dat het mogelijk is om rondom het verlies een leven op te bouwen wat voor jou van voldoende waarde is. Ik vertrouw op jou en dat jij veerkrachtig bent of kan worden. Ik heb mijn eigen praktijk waarin ik mensen coacht rondom verlies en rouw. Daarnaast werk ik al ruim 27 jaar in de zorg waarvan het grootste deel als zorgmanager.  Met veel plezier heb zelf de jaaropleiding bij het Centrum voor Verborgen Verlies gevolgd.  Deze opleiding heb ik als een van de meest waardevolle opleidingen ervaren, dit omdat het me zo duidelijk werd dat als je verlies en rouw gaat (h)erkennen dat er dan veel puzzelstukjes op z’n plaats vallen. 
 
 

Jill van den Akker (1976)

Supervisor - Coach - Trainer

 


Als Supervisor begeleid ik op warme, creatieve en deskundige wijze professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs, die worstelen met hun persoonlijke leervragen. Dit doe ik door samen met hen nadrukkelijk, grondig en kritisch stil te staan bij de beweegredenen van hun functioneren. Ik heb hierbij veel aandacht voor de vraag, eigenheid en het tempo van de ander. Mensen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en leren hoe zij zelfstandig stappen kunnen zetten die leiden tot groei van hun beroepsbekwaamheid.

Ik heb veel kennis van de impact van verborgen, niet erkend verlies op iemands leven en gedrag. Ook heb ik ervaring in het signaleren en het effectief bespreken van stagnerende rouw. Hiermee coach ik professionals om beter om te gaan met verlies en ingrijpende veranderingen. Direct doel hiervan is dat de professional inzetbaar is en blijft. Zeker binnen zorg- en onderwijs is dat niet alleen van onschatbare waarde voor de professional zelf maar ook voor de (vaak kwetsbare) mensen die deze professionals zo hard nodig hebben.

Esther van Breukelen (1995)

Trainer - coach - creatief therapeut

Ik ben Esther van Breukelen. Met een achtergrond in spraak- en dramatherapie heb ik altijd al gehouden van de magie in de kracht van de ervaring. Mijn fascinatie ligt in dat wat boven komt als we ons openstellen voor wat we voelen, weten en ervaren in het moment.

 

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de verschillende coping strategieën die we als mensen inzetten om om te gaan met verandering en verlies. In mijn werk heb ik vaak cliënten mogen ontmoeten, waarbij een groot (verborgen) verlies schuil ging achter de hulpvraag. Om hierin meer van betekenis te kunnen zijn heb ik in 2019 de opleiding Verlieskunde gevolgd bij het Centrum voor Verborgen Verlies. Hier heb ik het belang van erkenning mogen voelen en ontdekken. Juist ook in mijn eigen leven ben ik zeer bewust bezig met veranderingen, verlies en de impact daarvan. Mijn interesse hierin heeft geleid tot meer kennis en erkenning omtrent de veranderingen/verliezen in mijn leven en ook tot het versterken van mijn eigen veerkracht.

 

Binnen mijn eigen bedrijf ‘Liefde voor jou’ ben ik werkzaam als creatief- en rouwtherapeut en begeleid ik jongeren en jongvolwassenen met diverse hulpvragen. Hierin staat liefde voor jezelf centraal. Ook ben ik ademcoach, waarbij ik mensen ondersteun bij het bevrijden van opgeslagen trauma’s en blokkades in het lichaam. In mijn praktijk gaat er geen dag voorbij zonder met een verborgen verlies in aanraking te komen; ontslag, ziekte, overlijden, verlies van dromen, etc. Mijn hart ligt hierin in het zijn van een veilige haven, een luisterend oor en een bron van steun en inspiratie. Ik heb een voorliefde voor het werken met jeugd en jongeren, want wat is er nou mooier dan een mens bij het begin van de wortels al bewust te maken van zijn eigen veerkracht en (zelf)liefde?

 

Wanneer we ervoor kiezen lief te hebben, kiezen we ervoor om ons te bewegen tegen angst, tegen vervreemding en afscheiding. De keuze om lief te hebben is een keuze om verbinding te maken, om onszelf in de ander te vinden.

Neem contact met ons op!