Omgaan met ingrijpende veranderingen en verlies voor zorg professionals

Ik heb interesse

Alles verandert.  Altijd.

Verlies is van iedereen; van jonge en van oude(re) mensen, van mensen met en van mensen zonder een beperking. Met hoeveel verliezen en veranderingen iemand in zijn leven te maken krijgt en hoe iemand daar mee omgaat, is verschillend.

Wat we natuurlijk wel weten is dat mensen die veel te maken hebben met zorg en hulpverlening of daar zelfs volledig van afhankelijk zijn, vaker of al heel vroeg in hun leven geconfronteerd zijn met ingrijpende veranderingen, afscheid en verlies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van een diagnose, een (vroege) uithuisplaatsing, verhuizingen, wisselingen van hulpverleners, niet mee kunnen doen in de maatschappij. Waar deze gebeurtenissen vanzelfsprekend veel impact op de persoon zelf kunnen hebben, kun jij, als zorgprofessional, ook geconfronteerd worden met de pijn en het verlies van degene die je begeleidt of verzorgt.

Kevin (begeleider VGZ): ‘In het najaar gaan we met onze bewoners verhuizen naar een nieuwe woning. Niet alleen de woning veranderd, maar ook de samenstelling van de groep en van het team. Dit roept veel vragen en spanning op bij bewoners en familie. Zelf vind ik het ook best lastig omdat ik niet goed weet hoe het er precies uit gaat zien; er zijn nog veel losse eindjes. Het houdt me meer bezig dan ik zou willen’.

Karin (psychiatrisch verpleegkundige GGZ): ‘Ik zie in mijn werk veel mensen die het lastig vinden om hun beperkingen of diagnoses te accepteren. Hoe kan ik hen daarin beter begeleiden of dit bespreekbaar maken?’

Sevenja (persoonlijk begeleider VGZ): ‘De moeder van Kay is onlangs onverwachts overleden. Ik weet niet goed wat ik voor hem kan betekenen. Ik denk dat hij haar mist maar erover praten is door het niveau heel lastig. Ik zie dat hij zich terugtrekt en soms zie ik een heel gefrustreerde Kay. Ik vraag me af of dit echt door het verlies van zijn moeder komt en wat ik voor hem kan doen’.

‘Leven zonder verlies mee te maken is onmogelijk. Verlies hoort bij het leven, vanaf de geboorte’.

In de 2 daagse ‘Omgaan met ingrijpende veranderingen en verlies voor zorgprofessionals’’ staan we stil bij verlies in de ruimste zin van het woord. Wat is ‘verlies’, hoe ga jij daar zelf mee om en wat betekent dat voor jou als zorgprofessional? Als je je daar bewust van bent, kun je groeien en ontwikkelen en cliënten en hun netwerk (nog) beter ondersteunen in hun verlies- en rouwproces. Uitgangspunten van deze 2 daagse zijn dan ook de cliënt waar jij mee werkt, de praktijk en persoonlijke ervaringen. Bewustwording en reflectie op eigen gedrag en handelen staan hierbij  centraal.

Jill (trainer): ‘Hoewel het menselijk is om de gevoelens die gepaard gaan met verlies en ingrijpende veranderingen zoveel mogelijk te vermijden, kunnen verlies en ingrijpende veranderingen ook verbonden zijn aan groei. Mits je ervoor kiest om het aan te gaan. Met jezelf, met de cliënt en zijn netwerk. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw ervaringen en vragen en kijk er naar uit om je te ontmoeten!’

Wat zeggen anderen over deze training?

Aileen: ‘Het heeft verborgen verlies voor mij op de kaart gezet en me echt handvatten gegeven hoe ik daar mee om kan gaan’.

Olivia: ‘Deze training was voor mij een verdieping en mooie aanvulling op mijn kennis en ervaring. Ik ben geïnspireerd door de voorbeelden en verhalen. Bevestigd in wat ik al deed, maar nu bewuster met methodieken als onderlegger’.

Bart: ‘De training is voor mij zeer waardevol geweest. Ik vind het fijn dat ik nu meer kennis heb over de theorie erachter, zoals de transitiecirkel’.

Voor wie?

Professionals werkzaam in de zorg (VGZ, GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg)

Trainer

Jill van den Akker

Omvang training

De training bestaat uit 2 dagen. Daarnaast vragen we betrokkenheid van jou in de vorm van een voorbereiding-, thuiswerk-  en reflectie-opdracht.

Data

Dag 1   24 maart 2024

Dag 2   12 april 2024

Wat komt aan bod tijdens de training

  • Wat is verlies: verhaal van de cliënt en zijn netwerk
  • Vele soorten verlies: Verborgen Verlies, levend verlies en stapelend verlies
  • (H)Erken de impact van Verlies bij verschillende doelgroepen
  • Hoe kun je afscheid begeleiden (Theoretisch kader: transitiecirkel)
  • Wat is rouw, welke rouwtaken zijn er; hoe sluit je daarbij aan en blijf je present
  • Vergroten van veerkracht door (h)erkennen van stagnaties en coping bij deze doelgroep
  • Betekenis geven aan verlies en rouw in de organisatie vanuit jouw functie

Investering

De investering voor deze 2 daagse training is €500,- incl. lunch, koffie en thee.

Locatie

Rosmalen

Incompany training is op aanvraag ook mogelijk. Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Ik meld me aan

Jill van de Akker

Supervisor, trainer bij Cello (VGZ instelling)

Wat mij in de afgelopen jaren op is gevallen, is onze onhandigheid in het omgaan met verlies en veranderingen. We ontkennen en onderdrukken wat het met ons doet; zijn vaak gericht op ‘oplossen’, ‘doorgaan’ of zelfs ‘overleven’. En wanneer we anderen troosten, lijken we vooral gericht op het verzachten en wegnemen van gevoelens als verdriet, boosheid en wanhoop. Hoewel onze intentie goed is, is het de vraag of we daarmee de ander (en ook ons zelf) het beste helpen.

Ik begeleid op warme, creatieve en deskundige wijze professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs, die worstelen met hun persoonlijke professionele  vragen o.a op gebied van verlies en rouw.  Ik heb hierbij veel aandacht voor de vraag, eigenheid en het tempo van de ander. Mensen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en leren hoe zij zelfstandig stappen kunnen zetten die leiden tot groei van hun beroepsbekwaamheid.

 

Visie

In onze aanpak staat jouw eigen werksetting centraal. Je krijgt les van ervaren trainers uit de praktijk die allemaal bij het Centrum voor Verborgen Verlies hun opleiding hebben gevolgd. We geven je een stevige basis mee van recente en toegankelijk theoretische kaders in combinatie met praktische werkvormen. Je krijgt inzicht in de manier waarop je de opgedane kennis en nieuwe vaardigheden professioneel kunt integreren in je eigen werksituatie. Er is altijd aandacht voor persoonlijke en professionele groei, dat betekent dat persoonlijke verliezen ook aandacht krijgen. Want je brengt een ander zover als je zelf bent.

 

Ik heb interesse