Verlies van relatie

Verlies en relaties

Ingrijpende verlieservaringen bij je directe relaties: partner en kinderen, familie en vrienden, die veelal niet erkend worden en waardoor er sprake is van verborgen verlies.

Als je je partner verliest door een scheiding of  door een ziekte zoals alcoholisme of een depressie. Als je kind verslaafd is of als je familie niet meer naar je omkijkt of door ruzie verscheurd is. Als vrienden geen echte vrienden blijken, doordat ze geen contact meer opnemen na het verlies. Ingrijpend doordat de ander zo nabij staat/stond en ook doordat verleden en toekomst ineens in een ander perspectief staan.

Bij verlieservaring van relaties spelen heftige emoties een rol. Vaak zo ingrijpend dat mensen ervoor kiezen die pijn niet te voelen. Weggestopt woekeren deze gevoelens tot ze een uitweg vinden. Veelal uit zich dat in diverse lichamelijke klachten.

Bij de workshops, de cursussen en zeker ook de individuele coachtrajecten biedt het Centrum voor Verborgen Verlies ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.

 

 

Bij de workshopsde cursussen en zeker ook de individuele coachtrajecten biedt het Centrum voor Verborgen Verlies ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.