Verlies van werk

Verlies kan zich in vele vormen voordoen. Ingrijpende persoonlijke en emotionele verliezen in het privé-leven zoals een scheiding, een miskraam, kinderloosheid. Ziekte in het gezin, zoals kanker, dementie of andere psychiatrische ziekten zoals verslaving, zetten een rouwproces in gang en dit kan invloed hebben op het werk. Maar er bestaat ook werkgerelateerd verlies, door reorganisatie, gedwongen ontslag en faillissement. Al deze vormen van verlies hebben invloed op iemands functioneren zowel privé als op  het werk.

Herken je dit?

  • de gevoelens van onzekerheid en angst laat ik niet merken aan mijn leidinggevende;
  • ik kan de energie bijna niet meer opbrengen om naar mijn werk te gaan na alle veranderingen op het werk;
  • ik ben zo ontzettend boos op alles en iedereen na mijn ontslag.

Het niet erkennen van de impact van het verliezen van je baan of van een bepaalde functie/taak,  leidt tot stress, emotionele reacties en zelfs burnout of depressie.  Een Verborgen Verlies heeft vaak een negatieve invloed op het functioneren op het werk en op de werksfeer. Ieder verlies kent zijn eigen rouwproces. Rouw is geen ziekte, maar je kunt wel ziek van worden.

In het omgaan met verlies en rouw hebben leidinggevende en HRM medewerkers een belangrijke taak. Namelijke het herkennen, het bespreekbaar durven maken van verlies en verdriet.  Het onderzoeken op welke wijze reïntegratiebegeleiding kan worden geboden ter ondersteuning van het rouwen om het ziekteverzuim terug te dringen en verzuimkosten te verminderen.

Wist je dat 40% van de werknemers die een sterfgeval in de directe omgeving ervaren zich ziek meldt? En hiervan verliest ongeveer 7% uiteindelijk zijn of haar baan.  Een behoorlijke kostenpost voor een organisatie.  In het omgaan met verlies en rouw hebben leidinggevenden en HRM medewerkers een belangrijke taak, namelijke het herkennen en bespreekbaar durven maken van verlies en verdriet.

Centrum voor Verborgen Verlies heeft veel expertise in het begeleiden bij reïntegratie, outplacement en transitieprocessen waarbij aandacht voor de rouw en verlies ons uitgangspunt is.

 

 

Bij de workshopsde cursussen en zeker ook de individuele coachtrajecten biedt het Centrum voor Verborgen Verlies ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.