Verlies van gezondheid

Verlies en gezondheid

Ziekten

Wie met verlies van gezondheid te maken heeft, weet welke impact ziekte en onzekerheid hebben op je dagelijkse bestaan. Het eindeloze wachten, de wisselende toekomstperspectieven, de spanning en onrust, de onmacht en teleurstelling als de gevreesde uitslag werkelijkheid wordt.

Verlies van vertrouwen in je lichaam

Naast de ziekte zelf speelt ook het verlies van vertrouwen in je lijf een grote rol. Wat zo vertrouwd en betrouwbaar was, laat je nu in de steek. Normale activiteiten zijn onmogelijk of alleen met hulp te verrichten. En hoe zal dat morgen gaan? En volgende maand of volgend jaar als er al een volgend jaar zal zijn? Alleen wie leeft met constante pijn weet hoe zorgeloos het pijnvrije verleden was.

Afscheid nemen van hoe het was voordat…

Je zult afscheid moeten nemen van dat deel van je leven dat niet meer komt.

Voor velen roept het afscheid van je jeugd, toen alles nog kon en de hele wereld bereikbaar leek, een bijna niet te verteren gevoel van heimwee en verlies op. Gemiste kansen, verkeerde keuzes en onbereikbaar gebleken dromen laten je zien waar je nu staat en wat er vooral niet is. Geen partner, geen seks, geen kinderen, geen bevredigend werk, geen eigen huis, weinig vrienden, maar wel veel teleurstelling en onzekerheid.

Invloed van ziekten op de omgeving

Naast lichamelijke ziekten is geestelijke aftakeling voor patiënt en omgeving een ingrijpende ervaring. Je kind terugvinden in de kille separeercel waar een psychose huishoudt, roept naast de onzekerheid vooral veel verdriet op.

Daar waar Alzheimer en Korzakof hun intrek nemen, vliegen illusies en toekomstbeelden het raam uit. Naast het verlies van geestelijk contact verdwijnen meestal ook momenten van intimiteit en seksualiteit. Pijnlijk, verdrietig en frustrerend. En meestal weggestopt, want hoe kun je stilstaan bij dit verlies als de dagelijkse (on)regelmaat alle aandacht vraagt?

 

 

Bij de workshopsde cursussen en zeker ook de individuele coachtrajecten biedt het Centrum voor Verborgen Verlies ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.