Ons verhaal

Onze start met Verborgen Verlies

In 2010 hebben wij, Henny Aben (links) en Mieke de Bruin (rechts) het Centrum voor Verborgen Verlies opgericht.
We waren toen al jaren collega’s. We begeleidden, coachten en trainden professionals in allerlei orga­nisaties en bedrijven. Vooral in het on­derwijs, de hulpverlening en de uitvaartbranche.

In 2007 maakten we beiden heftige verliezen mee. Nee, niet door een overlijden maar andere niet min­der ingrijpende in ons dagelijkse leven. Verlie­zen die we later Verborgen Verliezen zijn gaan noe­men.
Op ons werk op de afdeling HRM van een grote on­derwijsinstelling was er geen ruimte en aandacht voor ons verhaal: we moesten onze rug rechten en vooral dapper doorgaan. Ons verlies moesten we wegstoppen want we waren toch professio­nals…

De meeste steun hadden we aan elkaar en aan de men­sen die we zelf uitzochten, zowel vrienden, fa­milie als de deskundigen die we uitkozen om hun vermogen om zich te verbinden met ons en met ons verhaal.
We leerden onze verliezen recht in de ogen te kij­ken en door de pijn heen te gaan. En niet, zoals vaak gezegd wordt, het een ‘plekje te geven’ of het ‘te ver­werken’. We weten wat het is om je verlies in je leven te verweven.
We hebben ervaren dat er altijd perspectief is bij verlies en ingrijpende veranderingen. En we weten hoe moeilijk het soms ook is om die uitweg te zien en dat je daar steun van anderen bij nodig hebt. Het is jouw verlies, maar je hoeft het niet alleen te dragen. Je mag anderen vragen jou te ondersteu­nen. Deze ervaring en wijsheid willen we graag delen en een plek geven in de wereld.

Daarom besloten we onze begeleidingskwaliteiten in te zetten voor al die vormen van verlies die niet zo zichtbaar zijn. We koppelen onze eigen verlies­bagage en de groei die we daarin doormaken aan onze professionele kwaliteiten. Deskundigheid ge­koppeld aan persoonlijke ondervinding: een krach­tige en doorleefde combinatie.

We willen Verborgen Verlies die ruimte geven die het nodig heeft om herkend en erkend te worden. Dat is de reden dat we beide woorden altijd met hoofdletters schrijven. Zodat de mensen die we begeleiden door hun ver­lies heen kunnen groeien, zichzelf weer vinden en van betekenis kunnen zijn in de wereld.

Dit besluit leidde tot de geboorte van het Centrum voor Verborgen Verlies. Heel bewust hebben we voor deze veelzeggende naam gekozen. En een logo waarin de groei naar vrijheid weergegeven wordt.

 

 

 

Bij de workshopsde cursussen en zeker ook de individuele coachtrajecten biedt het Centrum voor Verborgen Verlies ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.