Verborgen Verlies

Verlieservaringen doen zich voor op alle denkbare levensgebieden: in relaties, gezondheid, werk en op persoonlijk vlak.

Vaak worden verliezen die niet door een overlijden ontstaan niet als verlies erkend of niet als een verlies ervaren en daardoor ontstaat verborgen rouw.

Ontkenning van deze rouw veroorzaakt verborgen verlies: verlies dat jijzelf niet erkent, dat niet wordt erkend door de omgeving of door de maatschappij.

De pijn van verdriet bij kinderloosheid, een miskraam, vermissing of verslaving en vele andere oorzaken roepen eenzelfde heftigheid aan emoties op als een verlies door overlijden.

Verlies komt meestal binnen in één van de levensgebieden en heeft een uitwerking, een impact op vele andere gebieden van het leven. Verlies raakt aan verlies en rakelt oude gebeurtenissen weer op.

Soms is de uitwerking zelfs voelbaar op alle levensgebieden en dan zodanig dat je je in je fundament, je basis voelt aangetast. Stapelend verlies noemen we dit.

Lees meer over: verlies van werkverlies van gezondheidverlies van relatie en verlies van toekomstperspectief