Beroepstrainingen voor professionals die  betekenisvol willen omgaan met rouw en verlies en ingrijpende veranderingen

Neem contact op

Voor wie?

Als professional in de zorg, HR-adviseur, hulpverlening, leidinggevende en onderwijs, als coach, psycholoog  ervaar je soms handelingsverlegenheid om mensen te begeleiden die in hun leven een ingrijpende verandering en verlies meemaken, zoals een overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid of verlies van werk? Wij spreken van Verborgen Verlies wanneer iemand de impact zelf niet erkent, de omgeving het niet erkent of de maatschappij het niet erkent. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de professional. Er is nog steeds te weinig aandacht voor rouw in veel opleidingen en behandelmethoden en daarom zijn aanvullende trainingen geen overbodige luxe.

Neem jij jezelf als coach, hulpverlener, docent, zorgprofessional, praktijkondersteuner en psycholoog serieus?

De keuze tussen present zijn en een interventie inzetten is essentieel. Wat ons in de afgelopen jaren op is gevallen, is onze onhandigheid in het omgaan met verlies en ingrijpende veranderingen. We ontkennen en onderdrukken wat het met ons doet; zijn vaak gericht op ‘oplossen’, ‘doorgaan’ of zelfs ‘overleven’. En wanneer we anderen troosten, lijken we vooral gericht op het verzachten en wegnemen van gevoelens als verdriet, boosheid en wanhoop. Hoewel onze intentie goed is, is het de vraag of we daarmee de ander (en ook ons zelf) het beste helpen.

Wil jij je deskundigheid, expertise en zelfvertrouwen vergroten op het gebied van (Verborgen) Verlies, Rouw, Veerkracht en Betekenisvol Leiderschap. Volg dan een van onze bijzondere trainingen of vraag naar alle mogelijkheden voor in-company trajecten. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor onze post-hbo opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies.

Omgaan met ingrijpende veranderingen en verlies voor zorg professionals

Deze 2 daagse training voor professionals die werken in de VGZ, GGZ of andere gezondheidszorg is een open inschrijving. 

Verlies is van iedereen; van jonge en van oude(re) mensen, van mensen met en van mensen zonder een beperking. Met hoeveel verliezen en veranderingen iemand in zijn leven te maken krijgt en hoe iemand daar mee omgaat, is verschillend.

Data:  29 maart en 12 april 

Kan ook als incompagny training worden verzorgd mail dan naar [email protected]

meer info en aanmelden

2 daagse voor ervaringsdeskundigen 

Verlies en rouw in het vak van ervaringsdeskundigen

In deze training gaan we nader kijken naar de impact van verlieservaringen en hoe we hier (als medewerker in de zorg) gericht aandacht aan kunnen geven.

data:  23 & 24 januari '24 te Rotterdam.

Meer info en aanmelden

Wanneer rouw op het werk verschijnt.

3 daagse hybride training voor leidinggevende,( Hr) managers, teamleiders, loopbaan-  re-integratie- en scheidingcoaches.

 

Meer info

Scheiding, Verlies, rouw en veerkracht 

Voor professionals die werken met volwassenen en kinderen/jongeren.

 

Een scheiding kan je overkomen, hoe je hierna verder in het leven gaat heb je volledig zelf in de hand. Op welke manier de volwassenen, de ouders omgaan met hun eigen proces in relatie tot het proces van de kinderen kan het verschil maken tussen bedolven raken of leren leven met levend verlies.

Data: (1 daagse training) 

06 juni Rotterdam

Kan ook als incompagny training worden verzorgd mail dan naar [email protected]

 

meer info en aanmelden

Visie

In onze aanpak staat jouw eigen werksetting centraal. Je krijgt les van ervaren trainers uit de praktijk die allemaal bij het Centrum voor Verborgen Verlies hun opleiding hebben gevolgd. We geven je een stevige basis mee van recente en toegankelijk theoretische kaders in combinatie met praktische werkvormen. Je krijgt inzicht in de manier waarop je de opgedane kennis en nieuwe vaardigheden professioneel kunt integreren in je eigen werksituatie. Er is altijd aandacht voor persoonlijke en professionele groei, dat betekent dat persoonlijke verliezen ook aandacht krijgen. Want je brengt een ander zover als je zelf bent.

 

 

 Reflectie en inspiratiedag               

professionals werkzaam in zorg, hulpverlening en onderwijs

Wil je meer weten over verborgen verlies en hoe je hier als professional meer aandacht voor kan hebben? Tijdens deze inspiratie- en reflectie dag staan we stil bij verlies in de ruimste zin van het woord. ‘Wat is verlies?’, hoe ga je daar zelf mee om en hoe verhoudt zich dat tot de professionele context waarin jij werkzaam bent. We onderzoeken dit aan de hand van persoonlijke ervaringen. Op deze manier kun je zelf ervaren en doorleven wat het werken met verlieskundige modellen voor cliënten kan betekenen.

Omdat het delen van en reflecteren op persoonlijke ervaringen openheid en kwetsbaarheid vraagt, is er plaats voor een beperkt aantal mensen.

Datum: in overleg met Jill

Aanmelden of meer informatie; Jill@verborgenverlies.nl

Deelnemen met een aantal collega’s of jouw team, neem ook dan contact op. 

Meer info