Training Scheiding, verlies, rouw en veerkracht

Ja ik meld me aan

Scheiden is in transitie gaan

Te vaak zien we in de praktijk dat mensen tijdens of na een scheiding zichzelf voorbij gelopen zijn en niet zelden stranden in een burn-out of op de bank met een depressie. Als er kinderen betrokken zijn zie je hen ook worstelen met hun eigen emoties en soms zijn ze (ongewenst) de steunpilaar voor de ouders. En dat kan anders!

Zeker in jullie vak is het van waarde als je kennis en handvatten hebt die gebaseerd zijn op de transitie- en verliescirkel. Scheiden is in transitie gaan, brengt een rollercoaster aan emoties met zich mee en vraagt om actief aan de slag gaan met rouw. Een scheiding raakt de volwassenen, de kinderen en het netwerk om het gezin heen. Iedereen ervaart het verlies op zijn eigen manier en heeft ook andere behoefte in het aangaan van dit proces.

Een scheiding kan je overkomen, hoe je hierna verder in het leven gaat heb je volledig zelf in de hand. Op welke manier de volwassenen, de ouders omgaan met hun eigen proces in relatie tot het proces van de kinderen kan het verschil maken tussen bedolven raken of leren leven met levend verlies. Geven van educatie over transitie, verlies, rouw en veerkracht zijn dan ook essentieel. De training “Scheiding, verlies, rouw en veerkracht” is voor jouw vak hierop het antwoord. Jij en jouw collega’s kunnen het verschil maken in het scheidingsproces en de kwaliteit van leven na een scheiding.

Het is een interactieve en ervaringsgerichte training, we zullen theorie afwisselen met de praktijk. Hierbij maken we vooral gebruik van jullie eigen ervaringen uit jullie praktijk. Hierdoor is het geleerde dan ook direct in de praktijk toepasbaar zijn. De training wordt live of via Zoom gegeven. De training kan op verzoek en incompany ook live worden gegeven.

Voor wie?

Professionals werkzaam met kinderen, jongeren, volwassenen in scheidingssituaties. Oa. Mediator, coaches, jeugd-en gezinscoaches.

Omvang training

De training bestaat uit 1 dag van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Data

Dinsdag 27 februari '24 in Rotterdam

Na deze trainingsdag:

  • Heb je kennis van de transitiecirkel. Een circulair model waarmee je mensen inzicht kunt geven in het proces waar zij doorheen gaan.
  • Kun je de impact van het verlies (h)erkennen. Hiermee kun je mensen meenemen en inzicht laten verkrijgen in de wereld van emoties.
  • Heb je inzicht in coping strategieën en op welke wijze dit de transitie stagneert.  
  • Kun je vanuit het veerkrachtmodel mensen ondersteunen bij het versterken van hun veerkracht. Hierdoor hebben zij een krachtig steunsysteem en weet men wat te doen om veerkrachtig verder te gaan.
  • Heb je, met het duale procesmodel, handvatten om mensen te ondersteunen om op een gezonde wijze om te gaan met verlies en rouw. Hierdoor ervaren mensen meer rust en minder angst.

 

Investering

De investering voor deze dag is €295 Dit is inclusief hand-outs en diverse werkbladen om in de praktijk mee te werken.

In-company training is op aanvraag ook mogelijk. Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Ik meld me aan

Miriam Hopmans

Empowermentor - Trainer – Systemisch coach - Mindfulness en compassie trainier - Coach – 28 jaar ervaring leiderschap in de zorg “In het leven krijgen we allemaal met verlies en rouw te maken, hoe fijn is het dan je het niet alleen hoeft te doen, Ubuntu” Miriam is bevlogen, leergierig, betrokken, enthousiast, en ook beschouwend, rustig en nabij.

Nabij zijn, horen en voelen wat je verteld oprechte interesse voor jou als mens en dat wat jij meebrengt, dat is voor mij altijd het vertrekpunt in de ontmoeting met de ander. Ik weet uit eigen ervaring en uit de praktijk als coach en leidinggevende dat life-events je levenspad kruisen waardoor je soms (tijdelijk) flink in het duister rond kunt dolen. Verandering met als gevolg verlies zet soms je hele leven op zijn kop. Alles wat vanzelfsprekend was is totaal weggevaagd. Dat het eenzaam en angstig kan zijn en dat de wanhoop soms zo nabij kan zijn. Ondanks dat het voelt alsof je lamgeslagen bent geloof ik erin en vertrouw ik erop dat ieder mes eigen krachtbronnen bezit. Het samen op zoek gaan en deze aanboren of opnieuw benutten kan bijdragen aan herstel en het leren leven met verlies. Ik geloof dat het mogelijk is om rondom het verlies een leven op te bouwen wat voor jou van voldoende waarden is. Ik vertrouw erop dat jij veerkrachtig bent of kunt worden. Ik heb een eigen coachingspraktijk waarin ik mensen coach op het gebied van verlies en rouw. Ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in het coachen van volwassenen tijdens en na een scheiding.

Visie

In onze aanpak staat jouw eigen werksetting centraal. Je krijgt les van ervaren trainers uit de praktijk die allemaal bij het Centrum voor Verborgen Verlies hun opleiding hebben gevolgd. We geven je een stevige basis mee van recente en toegankelijk theoretische kaders in combinatie met praktische werkvormen. Je krijgt inzicht in de manier waarop je de opgedane kennis en nieuwe vaardigheden professioneel kunt integreren in je eigen werksituatie. Er is altijd aandacht voor persoonlijke en professionele groei, dat betekent dat persoonlijke verliezen ook aandacht krijgen. Want je brengt een ander zover als je zelf bent.

 

Ik heb interesse