Today is Holiday

“Afscheid van een werkzaam bestaan”.

Het thema verlies en afscheid  is de rode draad van mijn verblijf in Griekenland. Al enkele dagen voor mijn vertrek ontving ik een mail van Wim met de volgende tekst:
“het afscheid nemen valt me zwaar, laten we het erover hebben in Griekenland met een glaasje.”
Wim was op dat moment met zijn ‘afscheidstournee’ bezig, om zijn werkzame leven in het onderwijs vaarwel te zeggen.

Pensioneringsdag
Ik ben nu enkele dagen in Griekenland en Wim vertelt over het warme afscheid dat ze voor hem hebben georganiseerd. Het doet hem goed.
Ik merk dat het afscheid nog niet werkelijk tot hem doordringt. Het is immers nog schoolvakantie en maandag is het zijn ‘normale vrije dag’. Hij is druk bezig met allerlei projecten, om er maar niet teveel bij stil te staan.
Vandaag is het namelijk zijn officiële pensioneringsdag!

Verlies raakt aan verlies
De onderwerpen van de gesprekken staan de afgelopen dagen in het teken van verlies en afscheid nemen. Wim vertelt verhalen waaruit blijkt dat dit afscheid ook raakt aan vele andere ingrijpende gebeurtenissen en verlies.

Wim realiseert zich door dit warme afscheid dat zijn afscheid van de vorige organisatie niet zo fijn was. De school waar hij ruim 25 jaar werkzaam was en waar hij zijn hart en ziel in had gestoken, wilde hij verlaten omdat er een nieuwe directeur kwam met een andere visie. Deze vond de hechting van het team te close met ‘hun schooltje’ en vond dat ongezond. Wim kon maar beter vertrekken……
Vreemd vond Wim dit. Als je zo lang met elkaar werkt op een school, dan maak je ook veel mee met elkaar en versterkt dat de binding met elkaar als team en met de gehele school.

Zo passeren de afgelopen dagen vele ingrijpende en ontroerende verhalen van collega’s die zijn overleden door ziekten, Tim die is verongelukt voor de school en Lideke die door zelfdoding een einde aan haar jonge bestaan heeft gemaakt.
Situaties die een behoorlijke impact op hem hebben gehad in zijn rol als zorg- coördinator, maar ook persoonlijk. Beetje bij beetje komen de verhalen tot in detail weer tot leven en kan Wim dit verder verweven in zijn leven.

Rouwen
Is Wim nu aan het rouwen?
Nog even niet…
De schoolvakantie is nog niet afgelopen en maandag is het zijn normale vrije dag.
Vandaag is het zijn officiële pensioneringsdag. De 1e dag dat hij niet meer hoeft te werken, dat hij niet meer in functie is. Nooit meer “de zorg coördinator”.

Een vriendin gaf een goede tip: I ask myself: what day is todayIs it saterday or sunday? No? Than today is holiday!


Afscheid nemen

Afscheid nemen doen we niet graag. Toch nemen we in ons leven meerdere keren afscheid van mensen en situaties, die we lief hebben. Denk maar aan het afscheid van groep 8 als je naar de middelbare school gaat. Afscheid als je van baan wisselt en afscheid als je met pensioen gaat. Je neemt afscheid van je collega’s, de plek, en ook van gewoonten en patronen.

5 tips om goed afscheid te nemen 
1. Sta jezelf toe om tijd te nemen en afscheid te nemen en te rouwen op jouw manier en jouw tijd.
2. Sta jezelf toe om emoties te uiten. Het is ok om verdrietig te zijn, maar ook angstig, onzeker, boos, opgelucht, blij en tevreden. Alle emoties mogen er zijn en hebben een functie. Je kunt beter meebewegen, dan je ertegen verzetten.
3. Vind je bepaalde emoties lastig om te ervaren en ruimte te geven. Bedenk dat ze komen en gaan, als golven in de zee. Je kunt beter meebewegen, dan je ertegen verzetten. Geef ze de ruimte door bepaalde muziek op te zetten, te gaan wandelen, dansen of hardlopen. Bewegen en muziek hebben een helende werking op het brein en emoties.
4. Deel herinneringen met je vrienden, familie en (ex)collega’s. Grappige, ontroerende en ingrijpende verhalen, om ze verder te verweven in het kleed van je leven.
5. Wees dankbaar en trots op de relaties die je hebt gehad en de taken die je hebt vervuld, op het werk wat je hebt gedaan. Neem in liefde en dankbaarheid afscheid.