Reflectie en inspiratie dag voor  professionals

Ik heb interesse

Wil je meer weten over verborgen verlies en hoe je hier als professional meer aandacht voor kan hebben? Tijdens deze inspiratie- en reflectie dag staan we stil bij verlies in de ruimste zin van het woord. ‘Wat is verlies?’, hoe ga je daar zelf mee om en hoe verhoudt zich dat tot de professionele context waarin jij werkzaam bent. We onderzoeken dit aan de hand van persoonlijke ervaringen. Op deze manier kun je zelf ervaren en doorleven wat het werken met verlieskundige modellen voor cliënten kan betekenen.

Omdat het delen van en reflecteren op persoonlijke ervaringen openheid en kwetsbaarheid vraagt, is er plaats voor een beperkt aantal mensen.

Wat komt aan bod:

- Wat is verlies; (h)erkennen van impact van ingrijpende veranderingen en verlies

- Inleiding verlieskunde; kennismaken, ervaren, doorleven en reflecteren op persoonlijke ervaring met ingrijpende veranderingen en verlies

- Toelichting van en werken met begrippen als verborgen verlies, rouw, veerkracht, herstel en betekenis geven

Datum: 13 januari 9.30-16.00

Locatie: Rosmalen
Inclusief: koffie, thee en lunch
De investering voor deze dag is 195 euro

Aanmelden of meer informatie; Jill@verborgenverlies.nl

Ben je wel geïnteresseerd maar past 13 januari niet in je agenda? Stuur dan een mail naar [email protected]

Wil je graag deelnemen met een aantal collega’s of jouw team, neem ook dan contact op. We bekijken of jullie deze dag aan kunnen sluiten of dat we een ander dag, speciaal voor jullie, inplannen.

 

Jill van de Akker

Supervisor, trainer bij Cello (VGZ instelling)

Wat mij in de afgelopen jaren op is gevallen, is onze onhandigheid in het omgaan met verlies en veranderingen. We ontkennen en onderdrukken wat het met ons doet; zijn vaak gericht op ‘oplossen’, ‘doorgaan’ of zelfs ‘overleven’. En wanneer we anderen troosten, lijken we vooral gericht op het verzachten en wegnemen van gevoelens als verdriet, boosheid en wanhoop. Hoewel onze intentie goed is, is het de vraag of we daarmee de ander (en ook ons zelf) het beste helpen.

Ik begeleid op warme, creatieve en deskundige wijze professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs, die worstelen met hun persoonlijke professionele  vragen o.a op gebied van verlies en rouw.  Ik heb hierbij veel aandacht voor de vraag, eigenheid en het tempo van de ander. Mensen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en leren hoe zij zelfstandig stappen kunnen zetten die leiden tot groei van hun beroepsbekwaamheid.