Algemene voorwaarden, werkwijze en privacy

Werkwijze en voorwaarden bij een coachtraject:

  • De coachklant brengt voor elke coachingssessie schriftelijk of eventueel mondeling concrete (werk)ervaringen in.
  • Alle materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door de cliënt wordt ingebracht wordt door de coach vertrouwelijk behandeld.
  • De coachklant maakt -indien afgesproken- als onderdeel van het ontwikkelproces huiswerkopdrachten die een integraal onderdeel van het totale traject uitmaken.
  • De coach hanteert op professionele wijze verschillende drama- en therapeutische technieken om de coachklant te begeleiden in diens proces passend bij de coachvraag.
  • De coach ondersteunt uitsluitend het proces en de eigen keuzes van de coachklant, waarbij een scala aan mogelijkheden wordt besproken en ingezet om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de klant te ondersteunen.
  • De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven.
  • De coachklant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan.
  • De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de coachklant en de gevolgen van dergelijke besluiten.

Klachten:

Henny Aben is lid van de Nobco, zie www.nobco.nl voor details en de klachtenprocedure.

Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden van de Nobco, die hier te lezen zijn.

Onze privacyverklaring in het kader van AVG is hier te lezen

privacy_statement_20-05-2020