Keuze uit 8 parallel workshops

1. Karen de Koning en Adèle Kuik
Niet aangeboren hersenletsel, je leven wordt nooit meer hetzelfde 

Door het ontstaan van Niet aangeboren hersenletsel (NAH) verandert iemands leven. Er zijn blijvende veranderingen en er is een voortdurend levend verlies waar je mee moet leren om gaan. Iedere dag, ieder moment geeft nieuwe uitdagingen. Voor iedereen die erbij betrokken is.
Zowel voor degene die het hersenletsel heeft als ook voor de omgeving. Hoe ga je zelf om met blijvende veranderingen? En hoe ga je als partner of familie om met iemand die niet meer is zoals voor het hersenletsel?
Het levend verlies en de vaak niet-zichtbare gevolgen maken dat de buitenwereld vaak niet begrijpt wat er aan de hand is. En dan kun je je zo eenzaam voelen want je leven is nooit meer hetzelfde is en zal dat ook nooit meer worden. 

De workshop:
Karen en Adèle laten je op een prikkelende manier ervaren wat het is om hersenletsel te hebben.
En aan de hand van de verliescirkel ontdek je hoe zo’n levend verlies op verschillende levensgebieden impact heeft.
Daarnaast nemen beide dames je mee op de zoektocht naar veerkracht om het verlies en de veranderingen in je leven vorm te geven. En de keuze is aan jou hoe je daarmee omgaat, want ‘I am not what happend to me. I am what I choose to become.’ 

Meer informatie over de workshopgevers:
Karen en Adèle zijn beiden werkzaam bij MEE, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt om zo normaal mogelijk te leven. Bij dit werk hebben zij veel te maken met mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.
Karen heeft zich tijdens het jaarprogramma Verlieskunde Verborgen Verlies gericht op levend verlies en de impact hiervan op je leven. 

Adèle heeft bij haar jaarprogramma een nieuw draaiboek gemaakt voor de partnergroep. Daarnaast heeft Adèle ook een coachpraktijk voor mensen met NAH of hun partner. De zoektocht hoe je om kunt gaan met de gevolgen van NAH staat daarbij centraal. (www.verderlevenmethersenletsel.nl)
Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan deze workshop.
 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************

2. Jill van den Akker
De bijzondere beleving van verlies bij mensen met een verstandelijke beperking
Een kind met een verstandelijke beperking heeft al vanaf de geboorte de ervaring dat er veel ‘gewone’ dingen zijn die niet kunnen, niet mogen of die zij nooit zullen doen. En wat is erger: een weggegooid worstenbroodje of het overlijden van een begeleider?
Om goed te kunnen begrijpen hoe iemand met een verstandelijke beperking verlies beleeft, is het belangrijk om te weten wat het verlies voor betekenis heeft. Bij welk ontwikkelingsniveau moet je aansluiten: cognitief en emotioneel? Wat heeft de ander nodig heeft en hoe kun je de begeleiding het beste vormgeven?
Kan hij of zij daarover kan praten of zich op een andere manier uiten?
 

De workshop:
Door ervaringen en verhalen te delen, neemt Jill je mee in het werk wat ze doet met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Verhalen die over zoveel meer gaan dan alleen dood. Verhalen over hele gewone dingen die vaak veel meer impact hebben dan je zou denken.
Jill laat je zien én ervaren hoe je aan de slag kunt met verlies en rouw van mensen met een verstandelijke beperking en hoe ze andere professionals daarin begeleidt.
Jill vertelt: ’Hoewel de verhalen soms heel zwaar zijn, ervaar ik dat het begeleiden van deze mensen vaak helemaal niet zo moeilijk is. Ze zijn puur in hun gevoel en emotie, zeggen hele rake en ook grappige dingen en weten vaak heel goed wat ze nodig hebben. Het vraagt van ons vooral goed kijken en luisteren en niet bang te zijn voor het antwoord wat we moeten geven’. 

Meer informatie over de workshopgever:
Jill is als coach en supervisor werkzaam bij Cello, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze begeleidt vooral zorgprofessionals die zich bezighouden met (persoonlijke) leervragen en dus ook veelvuldig te maken hebben met verlies en rouw. Ze begeleidt ook zelf cliënten die extra ondersteuning nodig.
Daarnaast heeft Jill een eigen praktijk voor supervisie en coaching: Amoriet. www.amorietcoachingsupervisie.nlNaast individuele supervisie en coachingstrajecten verzorg zij vanuit Amoriet workshops, trainingen en begeleide intervisie bij onder andere het Toon Hermans Huis en Hospice Rosmalen.
Sneak preview: ‘Dood is zo dood als een pier en mag ik dan jouw horloge hebben?’

 

 

 

***************************************************************************************************************************************** 

3. Helga Zondag
(Verborgen) verliezen zitten in je tenen
Bij perfecte tenen staan alle 10 de tenen mooi recht naar voren, zijn ze allemaal naar verhouding even dik en vertonen ze geen mankementen. Maar, als je b.v. vroeger weinig te zeggen had en alles voor je werd bepaald, dan kan het zijn dat je tenen zich hiernaar gevoegd hebben. Hierdoor kunnen je tenen krom gaan staan, omdat je nooit je eigen ambities en verlangens hebt mogen naleven.
Ook kan het zijn dat je meer meedraagt dan alleen je eigen last. De gevolgen daarvan kun je heel goed terugzien in je tenen.
‘Na deze workshop zal je nooit meer op een normale manier naar tenen kijken…’

De workshop:
Helga daagt je uit naar je eigen tenen en die van de anderen te kijken. Ze neemt de belangrijkste standen en vormen van de tenen mee in haar uitleg over wat dit vertelt over de eigenaar van die tenen.
Je ontvangt een formulier waarop alle tenen en de daarbij bijbehorende eigenschappen staan vermeld. Zo krijg je allemaal een kijkje in je eigen leven. En aangezien we met meerdere mensen zijn, zie je ook de grote verschillen tussen die tenen. Elke teen, stand, vorm, kleur, nagels, etc. zegt iets over jou. Over hoe jij met verliezen omgaat en hoe je op dit moment in het leven staat.
Tenen zijn mooi om naar te kijken, zelfs nog mooier als jij vindt dat ze er raar uitzien… want dat maakt het voor een tenenanalist alleen maar interessanter! Een goede tenenanalist laat je altijd zien en weten wat je kwaliteiten zijn. Ook kan diegene je vertellen wat je misschien al lang weet van jezelf, maar waar je tot op heden alleen maar tegen aan het vechten was. En daarmee is de relatie met Verborgen Verlies makkelijk gelegd.
Een workshop waarbij je niet te snel op je teentjes getrapt moet zijn.

Meer informatie over de workshopgever:
Helga is werkzaam als medisch maatschappelijk werker in het tuberculose centrum van het UMCG. Hierin heeft ze veel te maken met doelgroepen waarbij er vaak sprake is van extreem veel (verborgen) verliezen en stapelende verliezen.
Ook houdt zij zich sinds 7 jaar bezig met het analyseren van tenen.
Helga vertelt: ‘Hierdoor krijg ik een kijkje in iemands leven, zonder dat ik hele gesprekken met iemand hoef te voeren om tot de kern te komen.
Mijn toekomst ligt in het analyseren van tenen in relatie met verborgen verliezen, want hoe mooi is het om op een ludieke wijze achter iemands overlevingsstrategieën en eigenschappen te komen. Dit zodat diegene weer een stapje verder kan in zijn eigen proces.’ Kijk op www.tenenenzo.nl  voor meer informatie.