Werkstress

1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Herken de signalen; bij jezelf of, als leidinggevende, bij je werknemer. Kaart ze op tijd aan, thuis of op de werkvloer. Zodat iedereen gezond en met plezier het werk kan blijven doen.

Deze campagne is een initiatief van Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Een prachtige campagne, maar wat gebeurt ermee in de praktijk?

Durf jij als werknemer aan te kloppen als de emmer dreigt over te lopen?  Als je al de signalen bij jezelf erkent. Dat is het lastige van een stresssignalen, het zijn sluipmoordenaars die ervoor zorgen dat je beetje bij beetje steeds meer over je grens gaat.

Het is dus de taak van de leidinggevende om de signalen te herkennen en bespreekbaar durven te maken. Signalen worden veelal wel gezien, maar leidinggevende vinden het lastig om het gesprek aan te gaan. Wat als de oorzaken niet weg te nemen zijn, zoals een aankomende reorganisatie of ontslag. Of als er privé omstandigheden spelen zoals mantelzorg, een scheiding of een verlies van een dierbare. Het niet erkennen van deze situatie leidt tot langdurige stress en is een risico op burnout en andere psychische klachten.

Het bespreekbaar maken van emoties vinden veel leidinggevende lastig. De werknemer voelt zich vaak aangevallen en onjuist bejegend. “Waar bemoei je je mee!”

Heb je als leidinggevende tools nodig om dit handen en voeten te geven? De opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies biedt je kennis en vaardigheden om dit op te pakken.

Welke leidinggevende durft hierop te antwoorden: “Ik bemoei me met jou gezondheid en dus met je duurzame inzetbaarheid voor dit bedrijf!”