Coaching

Als je je wilt ontwikkelen, wilt groeien of een nieuwe weg wilt inslaan, is coaching een belangrijk instrument. Of je nu als ‘particulier’, ondernemer, manager of professional stappen wilt zetten, coaching kan je daarbij ondersteunen.

sprong

Alle coachvragen zijn welkom want niets is vreemd.

Als ingrijpende veranderingen je onderuit halen, als verlies je in de weg blijft staan, als een burnout om de hoek op je wacht of vooral als je het niet zover wilt laten komen, bel of mail dan.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos.

 

Ingrijpende veranderingen privé of op het werk, lijden vaak tot stress en mentale of emotionele problemen. Klachten zoals ernstige vermoeidheid, concentratieverlies en lichamelijke klachten als pijn op de borst en hoofdpijn, zijn signalen.
Altijd als gevolg van het feit dat mensen langdurig onder spanning staan.
Als diagnose wordt vaak over een burnout gesproken en zijn er medisch geen duidelijke oorzaken voor de klachten te vinden. Dit worden ook wel de SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) klachten genoemd.
En dat terwijl er absoluut wat aan de hand is!

Onze visie is dat achter een burnout of depressie vaak verborgen, niet-erkend verlies schuilt.

Verborgen verlies leidt – soms pas jaren later – tot ziekten, lichamelijke en psychische klachten, depressieve gevoelens, gedragsveranderingen en burnout.
 Wij begeleiden mensen die vastlopen door ingrijpende veranderingen zodat ze de regie weer in eigen hand kunnen nemen en effectiever kunnen functioneren.

Een individueel coachingstraject is altijd maatwerk.
Onze aanpak richt zich op verlies als achterliggende oorzaak van burnout, trauma’s, psychosomatische klachten en ongrijpbaar ziekteverzuim. Uiteraard komen je overlevingsstrategieën om de hek kijken

Als de coachvraag via het werk binnenkomt, hebben we (bijna) altijd een driegesprek met zowel de werkgever als de coachklnat, waarbij we gerichte afspraken maken over het doel en het resultaat. Wij zien de aanpak van verzuim als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen daarom in contact blijven met de werkgever, zodat ook het herstel op het werk op een juiste manier wordt begeleid. We sluiten het traject ook af met een driegesprek waarin we evalueren en vooruitkijken.

Onderdelen van het individuele maatwerktraject zijn:

*  Intake: contractbespreking en haalbaarheidsonderzoek. We onderzoeken owe de impact van het verlies privé en op het werk.
*  Individueel maatwerktraject met het accent op:
—  dieperliggende oorzaken
—  verborgen verlieservaringen
*  Onze multidisciplinaire aanpak is gericht op:
—  opruimen van psychische en emotionele blokkades
—  veranderen van inefficiënte gedragspatronen
*  Evaluatie
*  Terugvalpreventie

Bij het uitvoeren van dit traject ligt de nadruk op het ondersteunen van de medewerker bij terugkeer naar het arbeidsproces.
De coachtrajecten zijn overzichtelijk, kort en intensief!
We hebben geen wachtlijst en kunnen bijna altijd binnen een week starten.

 

Stuur een mailtje naar info@verborgenverlies.nl om een afspraak te maken.

 

En klik hier om naar de actuele agenda te gaan.